تاسیس باشگاه پینت‌بال,توپ پینت‌بال,مارکر پینت‌بال,تجهیزات پینت‌بال

دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت‌بال به تجویز ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آئین نامه اجرایی به شرح ذیل تدوین گردید.

تعاریف و فرایند ثبت باشگاه پینت‌بال ، استانداردهای ملزومات پینت‌بال ، واردات و مسابقات پینت‌بال .
مقدمه : در این سند تعریف اصلی باشگاه دار ورزش پینت‌بال با توجه به تخصصی بودن آن و اهمیت رعایت نکات ایمنی و امنیتی در ورزش پینت‌بال بیان می‌گردد. همچنین شرایط ثبت رسمی باشگاه پینت‌بال و دریافت گواهی فعالیت و استاندارهای واردات تجهیزات برای گمرکات کشور نیز به تفصیل آمده است. در ادامه استانداردها و الزامات باشگاه‌های پینت‌بال و یا نهادهای برگزار کننده مسابقات پینت‌بال ذکر گردیده است.

ماده ( 1 ) شرایط عمومی :

صدور مجوز تأسیس باشگاه های ورزشی پینت‌بال مستلزم رعایت مفاد قانون مذکور و دستور العمل ها و مصوبات ابلاغی از سوی کمیسیون ستادی ماده (5) وزارت ورزش و جوانان می باشد.

ماده ( 2 ) اهداف و اهمیت وظایف تدوین دستور العمل

با توجه به اینکه در این ورزش از تفنگ‌های پینت‌بال که سرعت پرتاب توپ پینت‌بال آن 70 متر در ثانیه می‌باشد استفاده می‌شود ، رعایت نکات ایمنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین استفاده از تفنگ‌های پینت‌بال فوق، جنبه‌های امنیتی نیز دارد. رعایت استانداردهای منتشر شده از سوی انجمن که در سایت www.Paintball.ir همواره بروز می‌گردد برای باشگاه‌ها الزامی می‌باشد. نکات ایمنی ، به دو بخش کلی تقسیم می‌گردد:

ایمنی محیطی
در بخش ایمنی محیطی رعایت استانداردهای ساخت باشگاه پینت‌بال از مهمترین مسایلی است که می‌بایست باشگاه‌های پینت‌بال سراسر کشور در ابتدای احداث باشگاه و در طول بهره‌برداری رعایت نمایند. باشگاه‌های پینت‌بالی که این قوانین را رعایت ننمایند می‌بایست تا رفع عیب از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.

ایمنی بازیکن
در بخش ایمنی بازیکن پینت‌بال ، باشگاه‌های پینت‌بال موظف هستند افرادی را جهت دریافت مجوز فنی پینت‌بال معرفی نمایند. این افراد می‌بایست آشنایی کامل با مجموعه قوانین پینت‌بال، را داشته باشند. این افراد می‌بایست با گذراندن دوره تخصصی شامل : آشنایی با قوانین و مقررات پینت‌بال ، روش‌های نگهداری ، تعمیرات با رعایت نکات ایمنی پینت‌بال ، کار با هوای فشار قوی (300 اتمسفر فشار) و نکات ایمنی آن ، داوری و حضور در زمین بازی پینت‌بال همراه با بازیکنان و اعمال نکات ایمنی و با دریافت گواهی نامه فنی ضمانت اجرای صحیح قوانین را در زمان حضور بازیکنان در زمین پینت‌بال بنمایند.
با توجه به اینکه عدم رعایت این قوانین می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد (تا کنون مواردی از این دست گزارش شده است) و مورد اخیر می‌تواند به وجهه پینت‌بال در کل کشور آسیب برساند، لذا  می‌بایست از فعالیت باشگاه‌های پینت‌بال و افرادی که این موارد را رعایت نمی‌نمایند جلوگیری به عمل آید.

ماده (3) استانداردهای باشگاه پینت‌بال

انواع باشگاهای پینت‌بال
جدول پیوست 1 مبانی استاندارد انواع باشگاه‌های ورزشی پینت‌بال می‌باشد. رعایت ردیف‌هایی که با ستاره *یا (دو تیک) مشخص شده‌اند برای صدور مجوز باشگاه های پینت‌بال  الزامی است.

ماده (4) استانداردهای زمین پینت‌بال

زمین‌های بازی رشته ورزشی پینت‌بال به سه بخش مسابقاتی ، آموزشی و تفریحی تقسیم می‌گردند.

باشگاه‌های مسابقاتی پینت‌بال
زمين مسابقه پینت‌بال بايد زمينی صاف و هموار و نرم در يک منطقه بدون شیب باشد، تا ميزان حوادث را کاهش داده و کاملا به وسيله توري مورد تائيد انجمن پینت‌بال محصور گردد تا امنيت مسابقه پینت‌بال را تضمین نماید. کف زمین مسابقاتی می‌بایست با پوشش چمن طبیعی یا مصنوعی باشد.

ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای مسابقات پینت‌بال به شرح زیر می‌باشد:
T1: زمین به ابعادمفید 46×38 متر (49×41متر با احتساب فاصله تا توری) با حداقل 42 مانع بادی ( زمین استاندارد لیگ پینت‌بال و مسابقات کشوری )
T2: زمین به ابعاد مفید37×22متر (40×25متر با احتساب فاصله تا توری) با حداقل 35 مانع بادی ( حداقل مجاز برای ابعاد زمین مسابقاتی پینت‌بال )
موانع به فاصله حداقل 1.5متر از خطوط اطراف زمين پینت‌بال قرار مي‌گيرد.
خطوط اطراف زمين بازی پینت‌بال بايد به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل ديدن بوده و حداقل 1.5متر با تور پینت‌بال اطراف زمين فاصله داشته باشد.

باشگاه‌های آموزشی پینت‌بال
زمين آموزشی پینت‌بال بايد زمينی صاف و هموار و نرم در يک منطقه بدون شیب باشد، تا ميزان حوادث را کاهش داده و کاملا به وسيله توری پینت‌بال مورد تائيد انجمن پینت‌بال محصور گردد تا امنيت مسابقه پینت‌بال را تضمین نماید.ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای آموزش به شرح زیر می‌باشد:
T2: زمین به ابعاد مفید 37×22 متر (40×25 متر با احتساب فاصله تا توری) با حداقل 35 مانع بادی ( حداقل مجاز برای ابعاد زمین آموزشی )
موانع به فاصله حداقل 1.5متر از خطوط اطراف زمين قرار مي‌گيرد.
خطوط اطراف زمين بازی بايد به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل ديدن بوده و حداقل 1.5متر با تور پینت‌بال اطراف زمين فاصله داشته باشد.


باشگاه‌های تفریحی پینت‌بال
زمین‌های تفریحی پینت‌بال می‌توانند در ابعاد مختلف (R1:حداقل 600 متر مفیدبرای زمین بازی) و بسته به نوع بازی انتخاب شود. این ابعاد از یک زمین چند هکتاری جنگلی و کوهستانی تا یک ساختمان مخروبه می‌تواند باشد.
در عین حال به دلیل تنوع این نوع از زمین‌ها استانداردهای ایمنی آن بسیار بالاتر می‌باشد.
رعایت استفاده از تجهیزات پینت‌بال استاندارد
رعایت نکات ایمنی برای محل بازی پینت‌بال و محل‌های تردد آزاد بدون ماسک پینت‌بال
رعایت استاندارد در موانع ساخته شده از نظر ایمنی (مانند عدم وجود اشیاء تیز و خطرناک و ...)
نصب جان پناه ها در محل­ های پرتگاه و با ارتفاع
نصب نوار زرد اخطار برای تعیین حدود زمین در موارد پینت‌بال جنگلی ، پینت‌بال کوهستانی و پینت‌بال بیابانی (زمین­های غیر دائم)
کف نرم برای زمین‌های دائم و محصور پینت‌بال
حداقل استاندارد برای باشگاه‌های پینت‌بال تفریحی ، درجه C می‌باشد.
رعایت فاصله از مناطق مسکونی و درصورت لزوم مسقف نمودن محوطه بازی پینت‌بال یا بستن دور آن به عهده باشگاه پینت‌بال می‌باشد.

ماده (5) شرایط صدور گواهی نامه فنی

به دلیل تخصصی بودن ورزش پینت‌بال و حفظ امنیت و سلامت بازیکنان پینت‌بال و به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی باشگاه‌داران و استاندارد سازی باشگاه‌ها در زمینه پینت‌بال و یکسان نمودن آموزش آنان، آئین‌نامه دریافت گواهی‌نامه فنی به شرح زیر تدوین می‌گردد:
تعریف باشگاه دار پینت‌بال
به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به منظور گسترش ورزش پینت‌بال و تیم سازی اقدام به تأسیس باشگاه ورزشی می‌نماید و در این چهارچوب فعالیت ورزشی خود را آغاز و مدیر باشگاه دوره گواهی‌نامه فنی را بر اساس مفاد این دستور العمل زیر نظر انجمن پینت‌بال با موفقیت گذرانده باشد و هدف آن تأسیس و مدیریت باشگاه در رشته‌ پینت‌بال ، ارتقاء سطح علمی و عملی باشگاه‌دار و کارکنان باشگاه و هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی باشگاه‌داران در سراسر کشور می باشد.
تبصره (1) شرایط عمومی شرکت کنندگان برای ورزش پینت‌بال مطابق آئین نامه مربوطه فدراسیون می باشد.

ماده (6) دوره فنی باشگاهداری پینت‌بال

الف: شرایط اختصاصی داشتن حداقل 20 سال سن. موفقیت در آزمون فنی رشته پینت‌بال (زیر نظر انجمن پینت بال).
ب: دروس دوره فنی:

دروس تئوری:
آشنایی با تاریخچه پینت بال و انواع آن ، انجمن پینت بال، لیگ‌های بین‌المللی پینت‌بال
استانداردهای زمین پینت‌بال
تأسیسات و امکانات باشگاه پینت‌بال
تجهیزات لازم برای احداث باشگاه پینت‌بال
روش های محاسبه طرح توجیهی اقتصادی پینت‌بال

امور فنی:
اداره اصلحه خانه و طریقه استفاده ایمنی از تجهیزات پینت‌بال
طریقه نگهداری و کار با کمپرسور و لوازم فشار قوی و رعایت نکات ایمنی
طریقه نگهداری وکار با کپسول‌های هوا (یا CO2) فشار قوی و رعایت نکات ایمنی درهنگام پرکردن و استفاده
نگهداری و تعمیرات تفنگ‌های پینت‌بال ( مارکرها )
نگهداری ماسک‌های ایمنی پینت‌بال و نظافت آن
نگهداری موانع اعم از بادی پینت‌بال ( بانکرها )  و غیر بادی

امور اجرایی:
طریقه استفاده از سرعت سنج رومیزی و رادارهای دستی و تنظیم سرعت مارکر پینت‌بال
نحوه تحویل مارکر پینت‌بال و سایر تجهیزات به ورزشکاران
نحوه توضیح و توجیه بازیکنان قبل از ورود به زمین پینت‌بال و الزام به نکات ایمنی
تذکر در زمین برای نکات ایمنی ورفتار ورزشکاران ، اقدامات در مواقع اضطراری و مسئولیت درقبال آن
نحوه توضیح بازی و قوانین آن به بازیکنان پینت‌بال (با توجه به نوع زمین ورزشی باشگاه پینت‌بال )
امور ادرای و نحوه برخورد پرسنل و مدیریت با ورزشکاران:
پذیرش ، ثبت‌نام ، مدیریت در حین بازی ، اطلاع رسانی صحیح به عموم و خصوصا به والدین نسبت به ورزش پینت‌بال و ایمن بودن آن و روش‌های جذب کردن ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته با تبلیغات صحیح ، بیمه ورزشی

ماده (7) شرایط دریافت گواهینامه فنی

حضور مستمر و فعال در کلاس‌های تئوری ارائه شده در دوره.
کسب حداقل نمره 16 در دروس تئوری.
مدت اعتبار گواهینامه فنی از زمان صدور به مدت 2 سال می‌باشد.
برای تمدید، باشگاه‌دار موظف است در دوره بازآموزی شرکت نماید.
تعداد نفرات شرکت کننده در دوره فنی حداقل 10 نفر تعیین می‌گردد.
پر کردن و ارسال فرم الکترونیکی از طریق وب سایت www.paintball.ir
تبصره(2) دریافت و اخذ هر گونه وجهی برای صدور گواهینامه های فنی بر اساس ضوابط و بخشنامه های فدراسیون و با تائید کمیسیون ماده پنج امور باشگا های وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.
قبل از اینکه باشگاه پینت‌بال متقاضی اجازه فعالیت خود را دریافت کند حتماً برگه " تائیدیه کارشناسی نهایی " از طرف انجمن پینت‌بال میبایست صادر شده باشد.

ماده (8) نظارت:

باشگاه‌ها در هنگام تأسیس و تمدیدمجوز سالانه مورد بازدید فنی انجمن پینت بال ، صرفاً با هماهنگی و اعلام ادارات کل ورزش و جوانان استان ها قرار خواهند گرفت.
باشگاه ها به صورت تصادفی در هر زمان از سال و بدون اعلام قبلی مورد بازدید کارشناسان رسمی انجمن پینت‌بال صرفاً با هماهنگی و اعلام به ادارات کل ورزش و جوانان استان ها قرار می گیرند و باشگاه پینت‌بال متخلف به اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه به منظور هرگونه اقدام قانونی و مقتضی معرفی خواهد شد.
مرجع انتشار آخرین استاندارد های فنی در وب سایت رسمی انجمنwww.paintball.ir می‌باشد.

ماده (9) ضمانت اجرایی تخلفات باشگاه پینت‌بال

در صورتیکه باشگاه پینت‌بال به هر دلیل مورد بازدید کارشناسان انجمن پینت‌بال قرار گیرد و قوانین و استانداردهای موررد نظر را رعایت نکرده باشد ، مراتب به کمیسیون ماده پنج امور باشگاه های ادارات کل ورزش و جوانان استان ها یا عند اللزوم وزارت مستند اعلام تا برابر مقررات ماده (17) آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ، ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت با باشگاه متخلف برخورد قانونی به عمل آید.

ماده (10) استانداردهای ملزومات وارداتی پینت‌بال

برای کلیه تفنگ ها ( مارکر پینت‌بال ) و گلوله ها ( توپ پینت‌بال ) و تجهیزات وارداتی رشته ورزشی پینت‌بال تائیدیه استاندارد و ایمنی از انجمن پینت‌بال و فدراسیون ذیربط می بایست اخذ گردد و این تائیدیه به گمرک کشور و حراست وزارت ورزش و جوانان اعلام شود و ورود تفنگ ( مارکر پینت‌بال ) و گلوله ( توپ پینت‌بال ) و تجهیزات پینت‌بال فقط به درخواست شرکت ­های معتبر دارای پروانه فعالیت در این زمینه از مراجع ذیصلاح یا باشگاه ­های دارای پروانه رسمی از انجمن و پس از رعایت مفاد آیین نامه تدوین شده حاضر امکان پذیر می­ باشد.
تبصره:(3) شرکت­ های متقاضی ورود پینت‌بال برای گرفتن تاییدیه از انجمن موظفند یک جعبه نمونه از پینت‌بال مورد نظر را به انجمن ارائه دهند تا در صورت لزوم پس از انجام مراحل واردات با پینت‌بال وارداتی مقایسه ، تست و تایید گردد. همچنین در مورد سایر موارد و تجهیزات پینت‌بال یک نمونه به صورت امانی در اختیار انجمن پینت‌بال قرار خواهد گرفت تا پس از انجام مراحل تست و تایید، مجوز واردات صادر گردد.

ماده (11) مشخصات فنی

گلوله (توپ پینت‌بال)
گلوله پینت‌بال تشکیل شده است از پوسته­ ای ژلاتینی و کروی شکل که درون آن از مواد پلی اتیلن گلیکول (Polyethylene Glycol: PEG) دارویی و غیرسمی محلول در آب با رنگ های خوراکی مختلف پر شده است ( استفاده از رنگ قرمز بدلیل تشابه با رنگ خون ممنوع می­باشد).
کالیبر (قطر) گلوله پینت‌بال 68/0 اینچ (3/17 میلیمتر) می­باشد و این قطر بین 17 تا 18 میلیمتر مجاز می­باشد.
درصورتیکه دمای محیط از مبداء تا مقصد بیش از 25 درجه سانتیگراد باشد می­بایست گلوله پینت‌بال با کانتینر یخچال دار در دمای 23 تا 25 درجه سانتیگراد حمل گردند.
گواهی از مؤسسه استاندارد کشور برای گلوله ­های پینت‌بال الزامیست.
بسته بندی توپ پینت‌بال در 4 کیسه­ 500 تایی درون جعبه­ (2000 عدد) صورت می­گیرد و حمل آن معمولا بصورت پالت­ هایی با تعداد 100 یا 120 یا 160 جعبه می­باشد. هر کانتینر 20 فوت 12 پالت و 40 فوت 20 پالت گنجایش دارد.

ماده (12) مشخصات فنی

تفنگ پینت‌بال ( مارکر پینت‌بال ، Paintball Markrer  )
تفنگ پینت‌بال معمولا از 4 قطعه اصلی تشکیل می­شود:
بدنه (Body) این قطعه می­تواند رنگ ­ها و مدل­ های متنوع داشته باشد. این تفنگ­ ها می­تواند الکترونیکی یا مکانیکی باشد.
لوله (Barrel) لوله می­تواند طول­ های مختلف داشته باشد.

مخزن تغذیه توپ پینت‌بال (Hopper) این مخازن می توانند بصورت مکانیکی و یا الکترونیکی باشد که با باطری کار می کند.
مخزن هوای فشره (Tank) مخزن هوا می تواند در حجم­ ها و اندازه ­ها و رنگ­ های متنوع باشد.
ولی در هر صورت می­بایست استاندارد زیر را داشته باشد:
HSE-AL-FWI (full wrap composite) HSE-AL-HWI (half wrap composite) BS 5043
Part 3 (Aluminum),BS 5043 part 4 (Steel), HSE-AL-FW2 and EN 12245
All these bottles must be subjected to a hydraulic pressure test to BS 5430 Part 3 (1990) and the new European Pi approval
مخازن هوای سازندگان زیر دارای استاندارد لازم می­باشند:  Pure Energy ، Crossfire ، Ninja ، Worthington ، Empire ، Guerrilla ، Stako       

ماده (13) مشخصات فنی

ماسک پینت‌بال (محافظ صورت MASK )
ماسک از 2 قطعه بدنه و لنز تشکیل شده است و می­ تواند در رنگ­ ها و مدل­ های متنوع باشد. استاندارد ASTM برای لنز ماسک الزامی است.
سازندگان نامبرده شده ، دارای استاندارد ماسک پینت‌بال می ­باشند:   V-Force ، Dye ، Proto ، Empire ، JT ، Sly  ، Tippmann

ماده (14) ضمانت اجرایی تخلف در واردات تجهیزات پینت‌بال

در صورت عدم رعایت و تطابق کالاهای وارداتی پینت‌بال با استانداردهای انجمن پینت‌بال مجوز ورود کالا برای گمرک صادر نخواهد شد.
در صورتیکه به هر طریق مشخص شود که کالای وارداتی با نمونه و استاندارد مطابقت ندارد، شرکت یا موسسه واردکننده به مدت حداقل 2 سال از دریافت مجوز ورود کالا محروم خواهد شد و به صورت خودکار اولویت با سایر شرکت­ های واردکننده خواهد بود.
در صورت ورود کالای غیر استاندارد، کالای وارد شده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و باشگاه­ ها مجاز به استفاده از آن نمی­ باشند و در صورت استفاده باشگاه پینت‌بال از کالاهای غیر استاندارد، مطابق با تخلفات باشگاه برخورد خواهد شد.
تبصره (4) اعتراض و رسیدگی به تصمیمات مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده پنج استانی و جهت موضوع باستادی خواهد بود.

ماده (15) استاندارد برگزاری مسابقات پینت‌بال

در صورتیکه مسابقات رسمی پینت‌بال (در سطح باشگاهی ، استانی ، کشوری ) برگزار گردد حتما می­بایست ناظر رسمی انجمن پینت‌بال در این مسابقات حضور داشته باشد و گزارش­ های ناظر در زمینه مسایل ایمنی و امنیتی ، نحوه برگزاری و رعایت قوانین و استانداردها تنظیم و به فدراسیون اعلام می­گردد.
باشگاه­ یا مسئول برگزارکننده مسابقه پینت‌بال موظف است برای برگزاری مسابقه از داوران رسمی مورد تایید انجمن پینت‌بال استفاده نماید.
باشگاه یا مسئول برگزار کننده مسابقه پینت‌بال موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری مسابقه جهت هماهنگی حضور ناظر و داوران پینت‌بال با انجمن پینت‌بال مکاتبات لازم را بنماید.

ماده (16) کارت شناسایی تفنگ پینت‌بال ( مارکر پینت‌بال )

کلیه باشگاه­ های کشور موظف به داشتن کارت شناسایی برای هر قبضه از تفنگ ­های پینت‌بال ( مارکر پینت‌بال ) خواهند بود.

در صورت فروش تفنگ پینت‌بال به صورت تکی یا به تعداد ، حتما باید کارت شناسایی جدید به اسم خریدار توسط انجمن پینت‌بال صادر گردد.
بازیکنانی که دارای تفنگ ­های پینت‌بال شخصی هستند ( چه در قالب تفریحی و چه در قالب مسابقاتی ) باید با مراجعه به انجمن پینت‌بال آنها را ثبت و کارت شناسایی دریافت کنند. چنانچه تفنگ پینت‌بال دارای شماره سریال کارخانه نباشد روی بدنه آن شماره کارت حک خواهد شد.
کلیه کارت­ های شناسایی تفنگ­ های پینت‌بال با حضور اصل تفنگ پینت‌بال هر 3 سال توسط انجمن پینت‌بال کنترل خواهد شد و در صورت عدم مشکل کارت 3 ساله مجدد صادر خواهد شد.
صدور کارت شناسایی برای تفنگ­ های پینت‌بال فقط از طریق انجمن پینت‌بال صورت خواهد پذیرفت و باشگاه ­ها و متقاضیان استفاده از تفنگ­ ها در حضور نماینده انجمن پینت‌بال صورت جلسه ، برای شماره گذاری تفنگ­ ها انجام خواهند داد و در صورت لزوم تفنگ­ های مربوطه شماره گذاری شده و مطابق با صورت­جلسه مذکور کارت شناسایی معتبر توسط انجمن پینت‌بال صادر و در اختیار صاحب تفنگ قرار خواهد گرفت.
این دستور العمل در16 ماده 4 تبصره در تاریخ  92/3/2 به تصویب کمیسیون ماده پنچ ستادی امور باشگاهها وزارت ورزش و جوانان رسیده است.

فدراسیون پینت‌بال,انجمن پینت‌بال,مارکر پینت‌بال،توپ پینت‌بال،لیگ پینت‌بال،پینت بال
تأسیس باشگاه ورزشی پینت‌بال
دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت‌بال
دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت‌بال به تجویز ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آئین نامه اجرایی به شرح ذیل تدوین گردید. تعاریف و فرایند ثبت باشگاه پینت‌بال ، استانداردهای ملزومات پینت‌بال ، واردات و مسابقات پینت‌بال . مقدمه : در این سند تعریف اصلی باشگاه دار ورزش پینت‌بال با توجه به تخصصی بودن آن و اهمیت رعایت نکات ایمنی و امنیتی در ورزش پینت‌بال بیان می‌گردد. همچنین شرایط ثبت رسمی باشگاه پینت‌بال و دریافت گواهی فعالیت و استاندارهای واردات تجهیزات برای گمرکات کشور نیز به تفصیل آمده است. در ادامه استانداردها و الزامات باشگاه‌های پینت‌بال و یا نهادهای برگزار کننده مسابقات پینت‌بال ذکر گردیده است. در بخش ایمنی بازیکن پینت‌بال ، باشگاه‌های پینت‌بال موظف هستند افرادی را جهت دریافت مجوز فنی پینت‌بال معرفی نمایند. این افراد می‌بایست آشنایی کامل با مجموعه قوانین پینت‌بال، را داشته باشند. این افراد می‌بایست با گذراندن دوره تخصصی شامل : آشنایی با قوانین و مقررات پینت‌بال ، روش‌های نگهداری ، تعمیرات با رعایت نکات ایمنی پینت‌بال ، کار با هوای فشار قوی (300 اتمسفر فشار) و نکات ایمنی آن ، داوری و حضور در زمین بازی پینت‌بال همراه با بازیکنان و اعمال نکات ایمنی و با دریافت گواهی نامه فنی ضمانت اجرای صحیح قوانین را در زمان حضور بازیکنان در زمین پینت‌بال بنمایند. در صورتیکه مسابقات رسمی پینت‌بال (در سطح باشگاهی ، استانی ، کشوری ) برگزار گردد حتما می­بایست ناظر رسمی انجمن پینت‌بال در این مسابقات حضور داشته باشد و گزارش­ های ناظر در زمینه مسایل ایمنی و امنیتی ، نحوه برگزاری و رعایت قوانین و استانداردها تنظیم و به فدراسیون اعلام می­گردد. باشگاه­ یا مسئول برگزارکننده مسابقه پینت‌بال موظف است برای برگزاری مسابقه از داوران رسمی مورد تایید انجمن پینت‌بال استفاده نماید. باشگاه یا مسئول برگزار کننده مسابقه پینت‌بال موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری مسابقه جهت هماهنگی حضور ناظر و داوران پینت‌بال با انجمن پینت‌بال مکاتبات لازم را بنماید.
 ٠٨:٣٧ - 1393/08/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازی پینت بال,ورزش پینت بال,داوران پینت بال لباس پینت بال,سناریو پینت بال,بازیکنان پینت بال,ماسک پینت بال
پینت بال چیست ؟
پينت بال ( paint ball ) در لغت از دو كلمه پينت به معنی رنگ و بال به معنی توپ تشكيل شده است .
پينت بال ( paint ball ) در لغت از دو كلمه پينت به معنی رنگ و بال به معنی توپ تشكيل شده است ورزشی است تيمی ، كه در مسابقات رسمی با حضور دو تيم انجام می گيرد و هدف از آن تصاحب پرچم آويخته شده در انتهای زمين و انتقال آن به قرارگاه مركزی تيم پینت بال خودی است هر تيم شامل پنج ، هفت يا ده نفر بازيكن پینت بال است كه هر كدام از آنها مجهز به مارکر ويژه ای به نام نشانه رو ، توپ های رنگی و تجهيزات پینت بال ديگری نظير ماسک پینت بال ، دستكش پینت بال ، پوشش گردن پینت بال ، لباس پینت بال ، كفش پینت بال می باشند و در حين بازی پینت بال با استفاده از از نشانه رو و شليك توپ پینت بال نسبت به حذف بازيكنان تيم پینت بال حريف و رسيدن به هدف كه همان فتح پرچم است اقدام می كنند. البته در مسابقات غير رسمی پینت بال ممكن است اهداف مختلفی طراحی شده و بازی پینت بال شود و اين همان انعطاف موجود در بازی پینت بال و عامل ايجاد هيجان در ورزش پينت بال است. ورزش پينت بال در افزايش قابليت های جسمانی ، چابكی ، انعطاف ، تعادل ، هماهنگی ، استقامت ، سرعت و همچنين ويژگی های روحی و روانی بسيار مثمر ثمر بوده و به تائيد بسياری از كارشناسان امر ورزش از بسياری از رشته های ورزشی مناسب تر می باشد. پينت بال از نظر سطح هيجان در رده بالای جدول ورزش های مهيج قرار دارد. نهايت روحيه همكاری ، فرماندهی و فرمان پذيری گروهی ، مشاركت در طراحی و توجيه سناريو پینت بال ، تاكتيك و استراتژی گروهی در اين ورزش مشهود است. ورزش پينت بال در زمين مخصوص و با ويژگی های خاص كه مشتمل بر انواع مختلف موانع ، سنگرها و جان پناه می باشد انجام میگيرد و دارای سناريو های بسيار زيادی است كه با توافق طرفين بازی می توان آن را انجام داد. روش امتياز دهی بازی نيز با توجه به نوع سناريوی انتخابی و حتی تعداد نفرات شركت كننده در بازی متفاوت است و در بازی های غير رسمی می تواند كاملا توافقی انجام گيرد.
 ١٣:١٧ - 1393/08/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ورزش پینت بال,تاریخچه پینت بال,توپ پینت بال,مسابقات پینت بال,لیگ پینت بال,پینت بال,پینت‌بال,paintball
تاریخچه ورزش پینت‌بال
تاریخچه ورزش پینت بال ( شکل گیری و ابداع مارکر پینت بال و توپ پینت بال )
ورزش پینت بال برای اولین بار در صحبت های دوستانه چارلزگارین و هایل نویل متولد شد. در سال ۱۹۸۱ یکی از دوستان مشترک این دو نفر که از ایده اولیه این افراد آگاهی داشت در یک کاتالوگ ابزار کشاورزی به نوعی وسیله پرتاب کننده توپ های ژلاتینی پر از رنگ برخورد نمود. این وسیله کد پیستول Nel Spot ۰۷ نام داشت و کاملاً شبیه یک اسلحه کمری بوده با استفاده از انرژی گاز Co۲ متراکم در یک کپسول کوچک ، توپ هایی از جنس ژلاتین راکه پر از رنگ مایع بود را به فاصله ای صدمتری پرتاب می نمود. کشاورزان و دامداران از این وسیله جهت علامتگذاری درختانی که باید هرس می شد و دامها از فاصله دور استفاده می کردند. اولین بازی پینت بال در سال ۱۹۸۱ در نیوهاپ شایر بین ۱۲ نفر دوست برگزار شد. در این اولین بازی پینت بال هر فرد هزینه خرید پیستول فل اسپات ۰۷ و Nellson Pellets (گلوله های رنگ) خود را پرداخت. بازی پینت بال در زمینی به مساحت ۱۰ جریب انجام شد. ۱۲ پرچم در نقاط مختلف زمین قرار داده شد. برنده بازی پینت بال فردی بود که تعدادی بیشتری پرچم را جمع آوری کرده بود. فرد برنده اولین بازی پینت بال یک کشاورز بود که موفق شده بود تمام ۱۲ پرچم را جمع آوری کند. جالب آنکه وی هیچ پینت بالی را از مارکر پینت بال خود شلیک نکرده بود و هیچ پینت بالی نیز به سمت وی شلیک نشده بود. در تمام طول مدت بازی پینت بال هیچکس وی را ندیده بود. در طی گذشت حدود ۲۵ سال از اولین بازی پینت بال این ورزش با سرعت بسیار زیادی در جهان گسترش یافته است و در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان برگزار می شود. تنها در کشور ایالات متحده آمریکا حدود ۱۱ میلیون نفر به شکل رسمی به انجام این بازی مشغول اند. ورزش پینت بال براساس آمار منتشره توسط موسسه “American Sports Data” در سال ۲۰۰۴ یکی از کم خطر ترین ورزش ها می باشد در حال حاضر این ورزش چهارمین Extoeme Sport از نظر تعداد علاقمند می باشد سالانه حدود ۸۰۰ هزار مارکرپینت بال و ۹ میلیارد عدد توپ پینت بال در جهان فروخته می شود در حا ل حاضر در جهان کارخانجات متعددی مانند Dye ، gt و غیره به امر تولید البسه و تجهیزات پینت بال مربوط به این ورزش مشغول اند. مسابقات پینت بال متعددی هر ساله در دنیا برگزار می شود
 ٠٩:٠٧ - 1393/08/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
بانکر پینت بال دوریتو,بانکر پینت بال تمپل,بانکر پینت بال بریک,بانکر پینت بال نخل ( palm ) لیگ پینت بال ایران,بانکر پینت بال سیلندر,
بانکرهای پینت بال
بانکر پینت بال نخل ( palm ) لیگ پینت بال ایران ، بانکر تمپل ، بانکر بریک ، بانکر سیلندر ، بانکر کیک ، بانکر زیپر
هر مسابقه پینت بال بین‌المللی شامل نوع بانکرهای پینت‌بال خاص همان مسابقات می‌باشد ولی بانکرهایی مشابه در تمام مسابقات پینت بال وجود دارد. تا قبل از سال ۱۳۸۹ بانکرهای پینت بال مسابقات بین‌المللی Millenium در لیگ‌ پینت بال ایران استفاده می‌شد، در سال ۱۳۸۹ بانکر پینت بال palm مخصوص لیگ پینت بال ایران و لیگ پینت بال بین‌المللی palm طراحی و مورد استفاده قرار گرفت ، در ادامه به تشریح بانکرهای پینت بال میپردازیم. بانکر پینت بال دوریتو : بانکری مثلثی شکل ( به شکل هرم قاعدهٔ مثلثی ) بانکر پینت بال تمپل : بانکری با اندازه‌ای ۱٫۵ متر به شکل معبد ( هرمی قاعدهٔ مربعی ) بانکر پینت بال بریک : بانکری آجری شکل بانکر پینت بال مایا تمپل : بانکر مانند تمپل با ارتفاع ۲٫۵ متر بانکر پینت بال سیلندر : بانکری به شکل استوانه بانکر پینت بال کیک : مانع کوچکی مانند کیک ارتفاع آن کمی از بیم بزرگتر است ( ۱متر )بانکر پینت بال زیپر : به طور کلی زیپر مانع نیست بلکه از چسبیدن هر مانعی به مانع بیم (مانعی خوابیده به ارتفاع ۷۵ سانتی متر) ایجاد می‌شود و یکی از مانع‌های اساسی در حمله‌ها و استراتژی‌ها است. معمولاً زیپر از کنار هم قرار گرفتن بیم و کیک تشکیل می‌شود ولی در مواردی بیم کنار دوریتو و تامبستون هم قرار می‌گیرد. بانکرهایی برای مسابقات پینت بال بصورت خاص برای همان مسابقه طراحی شده و فقط از آن ها استفاده می شود. سایر تجهیزات پینت بال مانند توپ پینت بال ، مارکر پینت بال ، تور پینت بال ، ماسک پینت بال ، لباس پینت بال ، کلاه پینت بال به صورت عمومی در همه مسابقات مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه محدودیت در استفاده از این تجهیزات بستگی به نظر و سیاست های برگزارکنندگان مسابقه و قراردادهای اسپانسری دارد که قبل از مسابقه جهت تهیه به بازیکنان و تیم ها اعلام می شود و یا توسط برگزارکنندگان لیگ پینت بال در اختیار آن ها قرار داده می شود. بانکر پینت بال M : مسابقات پینت بال ملنیوم Millenium بانکر لیگ پینت بال ایران : مسابقات پینت بال نخل palm بانکر پینت بال PSP : مسابقات پینت بال پی اس پی PSP بانکر پینت بال X : مسابقات پینت بال ایکس بال Xball
 ١١:١٣ - 1393/08/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجهیزات پینت بال,پینت بال حلال,باشگاه پینت بال,مسابقات پینت بال,اسپانسر پینت بال,ورزش پینت بال , باشگاه پینت بال , بازی پینت بال
پینت بال ایکس ری
پینت بال ایکس ری اولین برند پینت بال ساخت ایران است. ایکس ری و پوشش بازار پینت‌بال ایران و خاورمیانه
برند ایکس ری اولین برند پینت‌بال تولید ملی است. پینت‌بال ایکس ری با هدف رقابت با تولیدکننگان پینت‌بال در عرصه بین المللی و ارایه کیفیت مطلوب ، آزمایش های مختلفی را در موسسات کنترل کیفیت بین المللی گذرانده است و تا اکنون توانسته است شاخص ها مطلوبی را در این زمینه کسب نماید. استفاده از بهترین مواد اولیه با درجه های دارویی و عدم استفاده از افزودنی های غیرمجاز ، نشانگر اصل کیفیت برتر در خط مشی تولید ایکس ری می باشد. پینت بال ایکس ری با هدف پوشش بازار مصرف کنندگان پینت‌بال در میان کشورهای اسلامی ، برای اولین بار در دنیا موفق به تولید و ثبت پینت‌بال حلال گردید که نشان دهنده تولید پینت‌بال با مواد اولیه حلال می باشد. باشگاه پینت‌بال جوان ، باشگاه پینت‌بال برج میلاد ، باشگاه پینت‌بال ماتریکس ، باشگاه پینت‌بال چیتگر ، باشگاه پینت‌بال طلاییه ، باشگاه آکادمی پینت‌بال کرمان ، باشگاه پینت‌بال ، باشگاه پینت‌بال دستگردی ، باشگاه پینت‌بال شکارچی ، باشگاه پینت‌بال شهاب ، باشگاه پینت‌بال صادقی ، باشگاه پینت‌بال اسنایپر ، باشگاه پینت‌بال داتیس ، باشگاه پینت‌بال هرمس ، باشگاه پینت‌بال هرمس ، باشگاه پینت‌بال ساحل از پینت‌بال ایکس ری استفاده می کنند. پینت‌بال ایکس ری در اولین مراحل عرضه عمومی در میان باشگاه های پینت‌بال توانست با کمک و راهنمایی روزافزون بازیکنان پینت‌بال و پیشرفت کیفی بیش از پیش خود جایگاه مناسبی در میان علاقه مندان بازی پینت‌بال و بازیکنان پینت‌بال پیدا کند و قسمت بزرگی از سهم بازار توپ پینت‌بال را خود اختصاص دهد. پینت‌بال ایکس ری با طرح ابتکاری توزیع رایگان پینت‌بال در سراسر کشور ، فروش های ویژه توپ پینت‌بال به مناسبت ها مختلف ، برگزاری مسابقات پینت‌بال ، اسپانسری مسابقات پینت‌بال و سایر خدمات باعث کاهش قیمت تمام شده برای باشگاه های پینت‌بال گردید و توانست نقش موثری در جهت ترویج ورزش پینت‌بال در کشور داشته باشد.
 ١٠:٥٢ - 1393/08/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مارکر پینت بال ، توری پینت‌بال ، توپ پینت‌بال ، سیلندر CO2 ورزش پینت‌بال ، تجهیزات پینت‌بال
استاندارد ملی در ورزش پینت‌بال
استاندارد مارکر پینت بال ، توری پینت‌بال ، توپ پینت‌بال ، سیلندر CO2 ورزش پینت‌بال ، تجهیزات پینت‌بال
با گذشت 3 سال از زحمات بی دریغ مسولین انجمن پینت بال و در پی یکسال مطالعه و بررسی دقیق نکات فنی توسط مسولین استاندارد ملی ایران و کارشناسان پینت بال، سرانجام پینت بال کشور هم در صف اخذ استاندارد ملی قرار گرفت.در این راستا تمامی ملزومات پینت بال که در دسترس تمامی باشگاه داران و علاقه مندان به این ورزش قرار می گیرد در طی جلسات 461 الی 463 مهندسی پزشکی که در ساختمان مرکزی استاندارد ملی برگزار گردید با بیش از دهها نکته فنی و اجرایی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت و پینت بال ایران در شرف ورزش های استاندارد ملی قرار گرفت .
 ٠٨:٥٠ - 1393/08/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
لیگ پینت‌بال ، پینت‌بال حرفه ای ، مسابقات پینت‌بال ،  پینت‌بال سرپوشیده ، باشگاه پینت‌بال ، قهرمانی پینت‌بال ، تیم ملی پینت‌بال ایران
ورزش پینت‌بال در ایران
لیگ پینت‌بال حرفه ای ، مسابقات پینت‌بال ، بزرگترین پینت‌بال سرپوشیده ، بیش از 100 باشگاه پینت‌بال ، کسب چند قهرمانی و عنوان با تیم ملی پینت‌بال ایران ،
ورزش پینت‌بال از سال ۱۳۸۲ زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت خود را آغاز کرد. نخستین باشگاه پینت‌بال در ایران با نام پینت‌بال متریکس در مجموعه ورزشی انقلاب ساخته شد که بزرگ‌ترین پینت‌بال سر پوشیده جهان نیز هست. با احداث باشگاه پینت‌بال توچال در سال ۱۳۸۴، به‌عنوان اولین زمین مسابقاتی پینت‌بال در ایران ، شرایط برای حضور تیم پینت‌بال کشورمان در مسابقات پینت‌بال آسیایی فراهم شد.
 ٠٨:٣٥ - 1393/08/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
سناریو پینت‌بال فرمانده ، سناریو پینت‌بال تسلیم ، سناریو پینت‌بال تجسس ، سناریو پینت‌بال تسخیر پرچم ، سناریو پینت‌بال دوئل
سناریو پینت‌بال ، نقشه یا داستان ورزش پینت‌بال
سناریو پینت‌بال فرمانده ، سناریو پینت‌بال تسلیم ، سناریو پینت‌بال تجسس ، سناریو پینت‌بال تسخیر پرچم ، سناریو پینت‌بال دوئل
سناریوهای پینت‌بال عبارتند از : سناریو پینت‌بال فرمانده ، سناریو پینت‌بال تسخیر پرچم ، سناریو سرعتی پینت‌بال دفاع از دژ ، سناریو پینت‌بال تسلیم ، سناریو پینت‌بال بیست توپ ، سناریو پینت‌بال حمله به یگان جلودار ، سناریو پینت‌بال مبارزه تن به تن ( دوئل ) ، سناریو پینت‌بال ویرانگر ، سناریو پینت‌بال شکار آهو ، سناریو پینت‌بال تجسس ، سناریو پینت‌بال جنگ کلاسیک ، سناریو پینت‌بال اسرای جنگی ، سناریو پینت‌بال جبران شکست اولیه ، سناریو پینت‌بال آتش‌بار ، سناریو پینت‌بال تجدید قوا ، سناریو پینت‌بال غنایم جنگی ، سناریو پینت‌بال رهایی گروگان ، سناریو پینت‌بال خیانت ، سناریو پینت‌بال برچسب زدن ، سناریو پینت‌بال غایب شدنک ، سناریو پینت‌بال حمل مجروحین وسناریو پینت‌بال تک تیرانداز اشاره کرد.
 ٠٩:٤٦ - 1393/08/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
ایمنی در ورزش پینت‌بال با استفاده از تجهیزات پینت‌بال ( مارکر پینت‌بال ، توپ پینت‌بال ، کلاه و ماسک پینت‌بال ، لباس پینت‌بال )
ورزش پینت‌بال ایمن و بی خطر
ورزش پینت‌بال با استفاده از تجهیزات پینت‌بال استاندارد ( مارکر پینت‌بال ، توپ پینت‌بال ، کلاه و ماسک پینت‌بال ، لباس پینت‌بال ) و بکارگیری و رعایت آیین نامه ها بسیار ایمن است.
ورزش پینت‌بال با استفاده از تجهیزات پینت‌بال استاندارد ( مارکر پینت‌بال ، توپ پینت‌بال ، کلاه و ماسک پینت‌بال ، لباس پینت‌بال ) و بکارگیری و رعایت آیین نامه ها بسیار ایمن است. کلاه پینت‌بال (یا ماسک برای محافظت از صورت و چشم‌ها)، پوشش گردنی و جلیقه ضخیم نقاط حساس بدن را در مقابل برخورد توپ پینت‌بال محافظت می‌کند. هر بازیکن پینت‌بال علاوه‌ بر اینکه موظف است از لباس فرم نسبتا ضخیم و دستکش استفاده کند، می‌تواند از باشگاهی که در آن پینت‌بال بازی می‌کند تقاضای زانوبند پینت‌بال و آرنج‌بند پینت‌بال نیز کند.
 ٠٨:٤٩ - 1393/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
ورزش پینت‌بال پرورش فکر ، ورزش پینت‌بال پرورش روح ، ورزش پینت‌بال پرورش جسم
چرا ورزش پینت‌بال را انجام دهیم؟
ورزش پینت‌بال پرورش فکر ، ورزش پینت‌بال پرورش روح ، ورزش پینت‌بال پرورش جسم
ورزش پینت‌بال فرصت و امکان رقابت بین افرادی با پیش‌زمینه‌های اجتماعی و تخصصی متفاوت را ایجاد می‌کند. بازیکن پینت‌بال در این بازی می‌تواند با موفقیت حمله یا دفاع کند، راه برود یا بدود، مخفی شود یا از مخفیگاه بیرون بیاید، مقابله کند یا از مقابله اجتناب کند. در هر صورت هنگامی که به فکر موقعیت و مکان فعلی خود است باید حرکت بعدی خود و همچنین حرکت بعدی تیم رقیب را پیش‌بینی کند.
 ٠٧:٥٦ - 1393/08/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
پینت‌بال تفریحی ، پینت‌بال سناریویی و پینت‌بال قهرمانی به صورت مسابقات پینت‌بال غیر رسمی و لیگ پینت‌بال
سطح بندی ورزش پینت‌بال
پینت‌بال تفریحی ، پینت‌بال سناریویی و پینت‌بال قهرمانی به صورت مسابقات پینت‌بال غیر رسمی و لیگ پینت‌بال
ورزش پینت‌بال در سه سطح تفریحی ، سناریویی و قهرمانی و در فرمت رسمی و غیررسمی انجام می‌شود. سناریوی دو پرچم در ورزش پینت‌بال از سناریوهای پرطرفدار در بازی پینت‌بال است که در همه سطوح تفریحی ، سناریویی و قهرمانی از اجرای آن استقبال می‌شود.
 ١٠:٥٧ - 1393/06/06 - نظرات : ٠متن کامل >>